ODSZKODOWANIA

Odszkodowania za błędy medyczne. Błąd w diagnozie? Błąd w leczeniu, błąd w operacji, zapisanie złego leku, wadliwa aparatura medyczna?
Napisz do nas »»»»


Błędem medycznym nazywamy działanie niezgodne z powszechnie uznanymi zasadami aktualnej wiedzy medycznej. To oznacza, że jeżeli w trakcie leczenia doszło do popełnienia błędu lub zaniedbania przez personel medyczny i pacjentowi wyrządzono szkodę, to może on domagać się, od konkretnej jednostki medycznej, rekompensaty w postaci odszkodowania.
Rodzaje błędów medycznych.

Wyróżniamy trzy rodzaje błędów medycznych:

 • błąd w diagnozie – dotyczy błędnego rozpoznania choroby, lub wręcz zdiagnozowania choroby, która nie występuje u pacjenta
 • błąd w leczeniu – polega na zastosowaniu niewłaściwego sposobu leczenia, albo zaniechania leczenia pacjenta. Błędem w leczeniu może być błąd operacyjny, uszkodzenie ciała, zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, zapisanie złego lekarstwa pacjentowi, leczenie za pomocą nieaktualnej metody leczenia, nie udzielenie pomocy, brak należytej opieki nad pacjentem, nie skierowanie na dodatkowe badania lub konsultacje specjalistyczne, nie poinformowanie o możliwych następstwach przeprowadzonego zabiegu, w ostateczności śmierć pacjenta.
 • błąd organizacyjny – dotyczy sytuacji, gdy pacjentowi wyrządzono szkodę na skutek złej organizacji pracy placówki medycznej bądź personelu medycznego, lub wadliwej aparatury

Pacjent, który doznał szkody na skutek błędu medycznego może skierować swoje roszczenie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy Naczelnej Izbie Lekarskiej. Niezależnie od tego, może także wystąpić o swoje roszczenie, do trzech lat od dnia, kiedy dowiedział się o szkodzie, w powództwie cywilnym. Ponadto, jeżeli uszczerbek na zdrowiu pojawił się po wielu latach od np. źle przeprowadzonej operacji, pacjent ma kolejne trzy lata na wytoczenie powództwa.

Bez względu przez jaki rodzaj błędu medycznego pacjent stracił życie lub doznał uszczerbku na zdrowiu każdorazowo można dochodzić swoich praw poprzez:

 • jednorazowe odszkodowanie za doznaną krzywdę
 • żądanie całej kwoty z góry potrzebnej na leczenie
 • przyznanie renty
 • zwrot kosztów leczenia lub rehabilitacji, dojazdu za leczenie, a także zwrot kosztów za pogrzeb

Naszym klientom oferujemy:

 • pomoc w uzyskaniu odszkodowania adekwatnego do doznanej szkody
 • pomoc w kompletowaniu dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia
 • pomoc w zgromadzeniu dowodów mających na celu wykazanie wysokości szkody
 • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.