porady prawne on-line

MOBBING
URLOP
» CZAS PRACY
UMOWA O PRACĘ
ROZWIĄZANIE UMOWY
WZORY DOKUMENTÓW
WYNAGRODZENIE
PORADY PRAWNE

porady prawne on-line

Nasz zespół to fachowcy z różnych dziedzin prawa z długoletnim doświadczeniem. Nie czekaj i zamów bezpłatną wycenę porady prawnej.

ARTYKUŁY

Klauzula opt-out

Przez klauzulę opt-out rozumie się pisemne oświadczenie pracownika dyżurującego (najczęściej dotyczy to lekarza) o wyrażeniu zgody na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Podpisanie tej klauzuli wiąże się bardzo często z problemem w ustaleniu rzeczywistego wymiaru czasu pracy danego lekarza.

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo pracy

Godziny nadliczbowe w systemie równoważnym

System równoważnego czasu pracy charakteryzuje się możliwością wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej jednak niż - co do zasady - do 12 godzin, przy zachowaniu przeciętnej 40-godzinnej, tygodniowej normy czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Miesięczny okres pracy w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużony do 3 miesięcy, a tam gdzie praca uzależniona jest od czynników atmosferycznych - do 4 miesięcy.

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo pracy

Czas pracy a dojazd

Zgodnie z art 128 KP przez czas pracy należy rozumieć czas, w którym zatrudniony pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pozostawanie pracownika do dyspozycji pracodawcy oznacza, że zatrudniony oczekuje na możliwość podjęcia pracy na terenie zakładu pracy albo w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę, ewentualnie w miejscu wskazanym przez siebie i podanym do wiadomości pracodawcy (np. wyrok SN z dnia 13 grudnia 2007 r., I PK 149/07).

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo pracy


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.