porady prawne on-line

ROZWÓD
ALIMENTY
» PODZIAŁ MAJĄTKU
ROZWÓD A DZIECI
WZORY DOKUMENTÓW
PORADY PRAWNE

porady prawne on-line

Nasz zespół to fachowcy z różnych dziedzin prawa z długoletnim doświadczeniem. Nie czekaj i zamów bezpłatną wycenę porady prawnej.

ARTYKUŁY

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków, zgodnie z definicją zawartą w art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, powstaje, czy raczej zaczyna powstawać, z chwilą zawarcia małżeństwa. Obejmuje przedmioty nabyte przez małżonków w trakcie jego trwania oraz wynagrodzenie za pracę każdego z nich, dochody z majątku oraz środki zgromadzone na rachunku funduszu emerytalnego. Przepisy wymieniają jednak pewne przedmioty i prawa majątkowe, które nie stają się częścią majątku wspólnego, pomimo tego, że powstały lub zostały uzyskane w czasie małżeństwa.

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo rodzinne

Majątek osobisty małżonka

Każda osoba zawierając małżeństwo wnosi ze sobą do nowego związku poza uczuciami, również pewne składniki majątkowe. Czasem są to jedynie rzeczy osobiste, nie przedstawiające dużej wartości materialnej, czasami jednak, wnosi się do związku rzeczy cenne, nieruchomości, samochody, wartościowe meble. Wszyscy wiedzą, że po zawarciu małżeństwa, o ile nie zostaną zawarte umowy majątkowe (intercyza), cały majątek małżonków staje się wspólny. Rodzi się wówczas pytanie jaki będzie los praw, które posiadaliśmy już przed zawarciem związku, co stanie się z nimi na wypadek rozpadu małżeństwa, czy ewentualnego podziału majątku jeszcze w czasie jego trwania?

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo rodzinne

Podział majątku wspólnego małżonków

Po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, powstaje pewna - nadal wspólna - masa majątkowa, której współwłaścicielami, w częściach ułamkowych, są małżonkowie, lub byli małżonkowie.
Tak jak w przypadku każdej innej współwłasności, prawo przewiduje możliwość jej ustania i dokonania tym samym jej podziału. Istnieją dwa zasadnicze sposoby dokonania podziału majątku wspólnego ? podział umowny, dokonany na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami, oraz podział sądowy, dokonany mocą orzeczenia sądu, bądź w wyroku orzekającym rozwód, bądź w postanowieniu o podziale majątku. Różnicą pomiędzy tymi sposobami jest zgodna wola obu stron, która zawsze występuje w przypadku zawarcia umowy, a której brak jest zwykle powodem zwrócenia się o dokonania podziału do sądu.

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo rodzinne

Majątek osobisty, a majątek wspólny w związku małżeńskim

Zgodnie z art.31 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków (wspólność ustawowa) lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo rodzinne


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.