porady prawne on-line

MOBBING
» URLOP
CZAS PRACY
UMOWA O PRACĘ
ROZWIĄZANIE UMOWY
WZORY DOKUMENTÓW
WYNAGRODZENIE
PORADY PRAWNE

porady prawne on-line

Nasz zespół to fachowcy z różnych dziedzin prawa z długoletnim doświadczeniem. Nie czekaj i zamów bezpłatną wycenę porady prawnej.

ARTYKUŁY

Urlop bezpłatny na wniosek pracownika

Problematykę urlopu bezpłatnego reguluje art. 74 kodeksu pracy. Istotą urlopu bezpłatnego jest zawieszenie realizacji zawartej miedzy stronami umowy o prace. Urlop bezpłatny nie powoduje ustania zatrudnienia, a stosunek pracy w tym czasie podlega ochronie wynikającej z brzmienia art. 41 kodeksu pracy. Wskazany przepis chroniący osobę urlopowana przed wypowiedzeniem nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja pracodawcy (art.411 k.p.).

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo pracy

Urlop na żądanie

Zagadnienie udzielania urlopu na żądanie, jest uregulowana w art. 1672 Kodeksu pracy. Na podstawie tego przepisu pracodawca zobowiązany jest udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym, nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo pracy

Urlop ojcowski a tacierzyński

Od 1 stycznia 2010 r. pracownicy-ojcowie wychowujący dziecko mogą skorzystać z urlopu ojcowskiego. Na podstawie art. 1823 Kodeksu Pracy pracownikowi ojcu przysługuje 14 dni kalendarzowych urlopu ojcowskiego. Oznacza to, że wliczone są w niego zarówno soboty (o ile tydzień pracy nie trwa dłużej niż 5 dni), niedziele, jak i przypadające w tym czasie inne dni wolne od pracy.

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo pracy

Urlop wypoczynkowy po świadczeniu rehabilitacyjnym

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 K.p.). Trzeba pamiętać, że przepisy kodeksu pracy dotyczące urlopów wypoczynkowych nie zawierają postanowień odnośnie proporcjonalnego pomniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego przypadającego po świadczeniu rehabilitacyjnym.

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo pracy


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.