ODSZKODOWANIA

Odszkodowania komunikacyjne, powypadkowe. Uległeś wypadkowi, napisz do nas »»»»


Wypadkiem komunikacyjnym nazywamy zdarzenie naruszające, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała, ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Każdy kierowca prowadzący pojazd mechaniczny (pociąg, tramwaj, autobus, samochód czy też motocykl) zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tzw. OC. W przypadku gdy doszło do wypadku komunikacyjnego lub chociażby drobnej stłuczki, Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma obowiązek pokryć stratę poprzez naprawę uszkodzonego pojazdu lub wynagrodzić szkody osobowe w związku z wykupionym OC.

Każda szkoda lub wypadek komunikacyjny wyceniana jest indywidualnie. W przypadku zdarzenia, gdzie uczestnicy zostali ranni lub ponieśli śmierć, Towarzystwa Ubezpieczeniowe korzystają z własnych tabel wycen, w których określone są górne wartości tzw. trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zadośćuczynienie wypłacane osobom poszkodowanym ma na celu rekompensatę szkód poniesionych w wypadku, lecz jednocześnie nie może prowadzić do nadmiernego wzbogacenia się poszkodowanego. Mimo różnych algorytmów wyliczania uszczerbku na zdrowiu, istnieje wyraźna korelacja między kwotą płaconej składki dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego, a wartością odszkodowania. Im mniejsza składka, tym niższa kwota odszkodowania.

Brak profesjonalnej wiedzy kierowców z zakresu likwidacji szkód, powoduje, że klienci często otrzymują od swoich ubezpieczycieli odszkodowania zaniżone, które nie są w stanie nawet pokryć kosztów leczenia. Zdarza się, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe odwlekają w czasie, lub w ogóle odmawiają wypłaty należnych odszkodowań. Dlatego ważne jest aby dochodzić swoich praw przed krzywdzącym postępowaniem Towarzystw Ubezpieczeniowych.

W Twoim imieniu skutecznie wywalczymy:

  • odszkodowanie powypadkowe – jednorazową rekompensatę pieniężną z tytułu nieodwracalnego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
  • rentę inwalidzką - na okres stały lub czasowy
  • odszkodowanie dla pasażerów pojazdu kierowanych przez sprawcę wypadku
  • odszkodowanie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków dla pojazdów objętych NNW w chwili zdarzenia
  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.