porady prawne on-line

MOBBING
URLOP
CZAS PRACY
UMOWA O PRACĘ
» ROZWIĄZANIE UMOWY
WZORY DOKUMENTÓW
WYNAGRODZENIE
PORADY PRAWNE

porady prawne on-line

Nasz zespół to fachowcy z różnych dziedzin prawa z długoletnim doświadczeniem. Nie czekaj i zamów bezpłatną wycenę porady prawnej.

ARTYKUŁY

Rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę może być zawarte w każdym czasie w trakcie trwania stosunku pracy. Oznacza to, że za porozumieniem stron można rozwiązać każda umowę o pracę, nawet w okresie ochronnym np. podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego a nawet w czasie biegnącego już wypowiedzenia.

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie urlopu wychowawczego

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom w okresie urlopu wychowawczego szczególną ochronę trwałości stosunku pracy. Okres ochronny rozpoczyna się w dniu złożenia przez pracownika wniosku o urlop wychowawczy i trwa do dnia zakończenia tego urlopu. W okresie ochronnym pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, co wynika z przepisu art. 186.1 § 1 zdanie 1 Kodeksu pracy. Powyższe stwierdzenie nie oznacza niestety, że zwolnienie osoby przebywającej na urlopie wychowawczym jest w ogóle niemożliwe.

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracownika

Przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika mogą być równie liczne, co różne. Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

Powszechną praktyką staje się zawieranie pierwszej umowy o pracę na nietypowy, określony czas np. 8 miesięcy, zamiast umowy o pracę na okres próbny. Dla pracownika jest to na pewno forma bardziej korzystna z uwagi na poczucie większej stabilizacji niż w przypadku umowy na okres próbny (zawieranej z reguły na okres 3 miesięcy) oraz z powodu warunków, jakim musi a umowa na czas określony, aby było można ja wcześniej rozwiązać.

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o prace przesłane mailem

Z Kodeksu pracy wynika, że wypowiedzenie umowy o pracę co do zasady powinno nastąpić na piśmie (por. art. 30 § 3 K.p.). Z drugiej jednak strony art. 60 Kodeksu cywilnego stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo pracy

Okres ochronny dla pracowników w wieku przedemerytalnym

Tzw. "okres ochronny" dla pracowników w wieku przedemerytalnym reguluje art. 39 Kodeksu pracy, który stanowi, że "Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku."

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo pracy

Rozwiązanie umowy w ciąży

Generalna zasadą jest, że pracodawcy nie wolno wypowiedzieć ciężarnej ani rozwiązać z nią umowy o pracę (artykuł 177 par. 1 k.p). Tą szczególna ochroną pracownica objęta jest od pierwszego dnia ciąży potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim. Zatem zakaz wypowiedzenia umowy czy jej rozwiązania obejmuje nie tylko dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę w czasie ciąży, ale także rozwiązanie umowy w następstwie dokonanego już wypowiedzenia.

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo pracy


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.