ARTYKUŁY

Dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu

Problematyka mobbingu została określona w art. 943 kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracownik, który doświadczył w pracy mobbingu ma możliwość dochodzenia roszczeń z tego tytułu niezależnie od tego, w jaki sposób rozwiązał umowę, ale także w sytuacji, gdy tej umowy nie rozwiązał. Aby stwierdzić, iż doszło do mobbingu, wszystkie jego przesłanki wymienione w ww. art. 943§ 2 k.p. muszą wystąpić łącznie, co oznacza, że działania pracodawcy lub współpracownika muszą być i uporczywe i długotrwałe i muszą polegać na nękaniu lub zastraszaniu pracownika.

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo pracy

Mobbing w pracy

Obowiązujące w Polsce przepisy zapewniają prawną ochronę pracownika w konkretnych przypadkach, które mogą być uznane za mobbing. W myśl art. 943§ 2 Kodeksu pracy mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo pracy