ODSZKODOWANIA

Odszkodowania w rolnictwie. Uległeś wypadkowi? Chcesz uzyskać zwrot kosztów naprawy urządzeń rolniczych lub zwrot kosztów zakupu trzody? Napisz do nas »»»»


Wypadkiem w rolnictwie nazywamy zdarzenie, w którym szkodę na zdrowiu lub utratę życia ponosi rolnik, jego trzoda lub urządzenia specjalistyczne.
Do typowych wypadków rolniczych zaliczamy:

 • uszkodzenie urządzeń specjalistycznych (maszyny i pojazdy rolnicze),
 • utrata uszczerbku na zdrowiu lub utrata życia na skutek zdarzenia komunikacyjnego z udziałem urządzeń rolniczych (np. kolizja drogowa z udziałem maszyn rolniczych, wypadek przy żniwach czy innych pracach rolniczych),
 • wypadek na skutek wadliwej pracy maszyn specjalistycznych lub związany z ich obsługą,
 • zdarzenia z udziałem urządzeń rolniczych i osób trzecich (np. pozostawienie dzieci bez wystarczającej opieki, zła organizacja pracy)

W przypadku zaistnienia jednego z wymienionych zdarzeń rolnikom, a także osobom pracującym w gospodarstwie rolnym (na stałe lub dorywczo) przysługuje odszkodowanie od odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC). W zależności od tego komu wyrządzona została szkoda, o ubezpieczenie OC mogą wystąpić również osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym.

Nasza oferta:

Prawnicy Multiprawa będą reprezentować Twoje roszczenia przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
W ramach przysługujących roszczeń postaramy się także uzyskać dla Państwa:

 • odszkodowanie powypadkowe - jednorazową rekompensatę pieniężną z tytułu nieodwracalnego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • rentę inwalidzką - na okres stały lub czasowy,
 • zwrot kosztów naprawy urządzeń rolniczych,
 • zwrot kosztów zakupu trzody,
 • zwrot kosztów utraconych dochodów,
 • zwrot kosztów leczenia lub rehabilitacji,
 • zwrot kosztów dojazdu na leczenie,
 • zwrot kosztów pogrzebu.
 • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.