ARTYKUŁY

Zmiana rodzaju umowy o pracę, z czasu nieokreślonego na czas określony

Dopuszczalne jest, aby umowa o pracę na czas określony mogła być następstwem przekształcenia umowy bezterminowej (na czas nieokreślony) w umowę terminową. Niemniej jednak, zmiana tego rodzaju umowy o pracę na inny jej rodzaj może zawsze odbyć się tylko w wyniku zgodnego porozumienia obu stron. Pracodawcy nie wolno dokonać tego jednostronną decyzją, tj. w wyniku wypowiedzenia zmieniającego.

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo pracy

Zmiana stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej

Jeżeli pracodawca zamierza zmienić stanowisko pracy osobie niepełnosprawnej to zgodnie z ogólnymi regułami i z powołanym wyżej art. 29 kodeksu pracy, dochodzi tu do istotnej zmiany warunków pracy, a wszelkie takie zmiany muszą być wprowadzane przy zachowaniu formy pisemnej (art. 29 par.4 k.p.).

Więcej

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl     Kategoria: Prawo pracy