Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

(miasto)...................., dn. .................... r.

....................................................
Imię i nazwisko pracownika
....................................................
Adres zamieszkania

....................................................
Nazwa pracodawcy
....................................................
Dokładny adres


Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy


W związku z uprawnieniem do urlopu wychowawczego w celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem...............................................................(imię i nazwisko dziecka oraz data jego urodzenia) składam wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do ..................... od dnia .............. do dnia ..............

Jednocześnie informuję, że dotychczas nie korzystałam/korzystałam z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez okres ...........................
Do niniejszego wniosku załączam oświadczenie ojca dziecka.

................................
(podpis pracownika)

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.