Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

(miasto)...................., dn. .................... r.

....................................................
Imię i nazwisko pracownika
....................................................
Adres zamieszkania

....................................................
Nazwa pracodawcy
....................................................
Dokładny adres

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniemZ dniem .................................................... r. (data rozwiązania umowy) składam wypowiedzenie umowy o pracę zawartej w dniu .................................................... r. (data zawarcia umowy) w .................................................... (miejsce zawarcia umowy), pomiędzy:

PRACODAWCĄ:

............................................................. (pełna nazwa i adres pracodawcy) reprezentowaną przez: .................................................... (imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę lub osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy)

a

PRACOWNIKIEM:

.............................................................. (imię i nazwisko pracownika),
zam. w ........................................................... (adres zamieszkania pracownika)
z zachowaniem ............................................................ okresu wypowiedzenia.

Pragnę dodatkowo podziękować za bogate doświadczenie, jakie zdobyłem (łam), pracując w Państwa firmie.


Potwierdzenie odbioru
przez pracodawcę:

...................................................
(data i podpis)

Z poważaniem
...................................................
(podpis pracownika)

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.