Wniosek o dział spadku

(miasto)...................., dn. .................... r.

Sąd Rejonowy               
dla Miasta ........................
I Wydział Cywilny            
ul..........................................
(miasto)................................

Wnioskodawca:
Janina Kowalska
ul...........................................
(miasto)..............................

Uczestnicy postępowania:
Antoni Kowalski
ul......................................
(miasto).........................

Wartość przedmiotu sporu 370 000 zł

Wniosek o dział spadku po Tomaszu Kowalskim

Wnoszę o:
I.     Ustalenie, że w skład masy spadkowej po Tomaszu Kowalskim wchodzi:

1)   własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Warszawie przy Zielonego Ogórka      12/3, o wartości 300 000 zł,
2)   samochód osobowy marki Seat Ibiza, rok produkcji 2003, nr rej. WWA 1234, o wartości      15000zł,
3)   ruchomości stanowiące wyposażenie mieszkania spadkodawcy o wartości łącznej 55 000 zł.

II.     Dokonanie działu spadku po Tomaszu Kowalskim w następujący sposób:

1) wchodzące w skład spadku prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Warszawie przy      Zielonego Ogórka 12/3 wraz z całym wyposażeniem przyznać uczestnikowi Antoniemu Kowalskiemu,
2) samochód osobowy marki Seat przyznać wnioskodawczyni, Janinie Kowalskiej.

III.     Zobowiązanie uczestnika Antoniego Kowalskiego do spłaty na rzecz wnioskodawczyni kwoty           170 000zł.

IV.     Zasądzenie od uczestnika, na rzecz wnioskodawczyni, kosztów postępowania według norm           przepisanych.

Uzasadnienie

     Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy postanowieniem z dnia 19 listopada 2010 r. stwierdził, że spadek po zmarłym Tomaszu Kowalskim, na podstawie ustawy nabyli wprost wnioskodawczyni Janina Kowalska i uczestnik Antoni Kowalski, po 1/2.

Dowód: postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia 19 listopada 2010 r. I Ns 123/45
               W skład masy spadkowej po zmarłym wchodzą rzeczy opisane w petitum wniosku.

Dowód: spis inwentarza sporządzony przez Komornika Sądowego z dnia 30 marca 2011 r.

     W związku z faktem, że uczestnik Antoni Kowalski mieszkał i mieszka nadal w mieszkaniu stanowiącym własność spadkodawcy, natomiast wnioskodawczyni Janina Kowalska ma własne mieszkanie, wnioskodawczyni wnosi o dokonanie działu spadku, w sposób opisany w petitum wniosku, z uwagi na potrzeby spadkobierców i dotychczasowy sposób korzystania przez spadkobierców z przedmiotów spadkowych.
     Jednocześnie wnioskodawczyni oświadcza, że z uwagi na znaczną wysokość należnej jej spłaty od uczestnika, na wypadek gdyby nie dysponował on taką kwotą, wnioskodawczyni wyraża zgodę na zasądzenie należnej spłaty na jej rzecz w ratach.
W tym stanie sprawy wniosek jest uzasadniony.

Podpis: Janina Kowalska

Załączniki:
1)     odpis wniosku;
2)     postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
3)     spis inwentarza;

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo spadkowe     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.