Testament z odwołaniem

TESTAMENT

(miasto)...................., dn. .................... r.

          Ja, niżej podpisana Janina Kowalska, urodzona w dniu 01 stycznia 1940 r. w Budziszynie, PESEL 11111111111, będąc w pełni sił umysłowych, oświadczam, że na wypadek mojej śmierci, ustanawiam spadkobiercą mojego całego majątku, w tym prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie, przy ulicy Zielonego Ogórka 12/3, mojej wnuczce Agacie Kowalskiej, urodzonej w dniu 28 kwietnia 1984 roku w Warszawie (PESEL 11111111111).
          Jednocześnie oświadczam, że niniejszym testamentem odwołuję mój poprzedni testament, sporządzony w Warszawie cztery lata temu, w którym powołałam do spadku mojego syna, Antoniego Kowalskiego.

Janina Kowalska

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo spadkowe     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.