Wniosek o zabezpieczenie spadku

(miasto)...................., dn. .................... r.

Sąd Rejonowy               
dla Miasta ........................
I Wydział Cywilny            
ul..........................................
(miasto)................................

Wnioskodawca:
Janina Kowalska
ul....................
(miasto)....................

Uczestnicy:
Antoni Kowalski
ul....................
(miasto)....................

Wniosek o zabezpieczenie spadku po Tomaszu Kowalskim

Wnoszę:
1.     O zabezpieczenie spadku po Tomaszu Kowalskim, zmarłym dnia 10 kwietnia 2011 roku, zamieszkałym ostatnio w Warszawie, przy ul. Zielonego Ogórka 12/3, poprzez spisanie i oddanie pod dozór majątku ruchomego, należącego do spadku, a znajdującego się mieszkaniu w Warszawie, przy ulicy Zielonego Ogórka 12/3.
2.      O zlecenie komornikowi sądowemu wykonania postanowienia o zabezpieczeniu spadku.

Uzasadnienie

          W dniu 10 kwietnia 2011 r. zmarł mój mąż, ojciec uczestnika - Tomasz Kowalski. Zmarły nie pozostawił testamentu, jedynymi spadkobiercami ustawowymi są więc żona - wnioskodawczyni i syn - uczestnik postępowania. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nie było do tej pory przeprowadzone. W skład masy spadkowej po zmarłym Tomaszu Kowalskim wchodzi prawo własności do mieszkania położonego w Warszawie, przy ulicy Zielonego Ogórka 12/3, samochód osobowym marki Seat Ibiza, rok produkcji 1998, pięć klaserów z kolekcją znaczków, dwa obrazy Jacka Malczewskiego, gotówka w kwocie 65 000 zł oraz obligacje Skarbu Państwa na łączną kwotę 120 000 zł.
Uczestnik postępowania, od chwili śmierci ojca stale ukradkiem wynosi z domu i wyprzedaje rzeczy należące do zmarłego.

W tych warunkach uzasadniony jest wniosek o zabezpieczenie spadku.

Janina Kowalska

Załączniki:
1.     Odpis wniosku;
2.     Odpis skrócony aktu zgonu;
3.     Odpis wyciągu aktu urodzenia i małżeństwa;

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo spadkowe     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.