Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

(miasto)...................., dn. ....................r.

Sąd Rejonowy
dla Miasta ....................
I Wydział Cywilnyh
ul. .............................
(miasto)....................

Wnioskodawca:
Janina Kowalska
ul. ....................
(miasto)....................


Uczestnik:
Tomasz Kowalski
ul. ....................
(miasto)....................

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Wnoszę o:

1. O sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po zmarłym w dniu 2 listopada 2010 r. Antonim Kowalskim, ostatnio zamieszkałym w Warszawie, przy ul. Zielonego Ogórka 12/3;

2. O zlecenie komornikowi wykonanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.

Uzasadnienie

W dniu 2 listopada 2010r. zmarł spadkodawca Antoni Kowalski, zam. ostatnio w Warszawie, przy ulicy Zielonego Ogórka 12/3.

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu;
Spadkobiercami, powołanymi na podstawie ustawy, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, I Ns 123/45, są żona i syn spadkobiercy: wnioskodawczyni Janina Kowalska i Tomasz Antoni Kowalski.

Dowód: prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku I Ns 123/45
W związku z faktem, że spadkobierca Tomasz Kowalski jest małoletni, nabył on z mocy prawa spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a zatem musi on zostać spisany. Spis inwentarza nie był dotychczas sporządzony, również Sąd spadku o spisie tym nie postanowił.
Wobec powyższego, wniosek niniejszy należy uznać za uzasadniony.

Janina Kowalska

Załączniki:
- odpis wniosku;
- akt urodzenia uczestnika;
- postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
- dowód uiszczenia opłaty sądowej;

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo spadkowe     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.