Wniosek o wyjawienie przedmiotów spadku

(miasto)...................., dn. .................... r.

Sąd Rejonowy               
dla Miasta ........................
I Wydział Cywilny            
ul..........................................
(miasto)................................

Wnioskodawca:
Janina Kowalska
ul....................
(miasto)....................

Uczestnik:
Antoni Kowalski
ul....................
(miasto)....................

Wniosek o wyjawienie przedmiotów spadku

     Wnoszę o nakazanie uczestnikowi Antoniemu Kowalskiemu, spadkobiercy zmarłej w dniu 18 kwietnia 2010 r. Agacie Kowalskiej, by złożył:
-     oświadczenie, że żadnego przedmiotu spadkowego nie zataił ani nie usunął, oraz że nie podał do       spisu inwentarza nie istniejących długów,
-     wykaz przedmiotów spadkowych nie ujawnionych w spisie inwentarza, jeżeli są wiadome, z       podaniem miejsca przechowania ruchomości i dokumentów dotyczących praw majątkowych,       również z wyjaśnieniem podstawy prawnej tych praw,
-     zapewnienie, ze złożone oświadczenie lub wykaz są prawidłowe i zupełne.

Uzasadnienie

     W dniu 18 kwietnia 2010 r. zmarła spadkodawczyni Agata Kowalska, zam. ostatnio w Warszawie, przy ulicy Zielonego Ogórka 12/3.

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu.
     Spadkobiercami, powołanymi na podstawie ustawy, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, I Ns 123/45, są dzieci spadkobiercy: wnioskodawczyni Janina Kowalska i uczestnik Antoni Kowalski.

Dowód: prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku I Ns 783/10.
     W dniu 8 stycznia 2011 r. Komornik Rewiru XIII przy Sądzie Rejonowym dla miasta .............. sporządził spis inwentarza. Do spisu tego wciągnięto prawo własności mieszkania przy ulicy Zielonego Ogórka 12/3w Warszawie, pieniądze w kwocie 6.000 zł oraz kilka artykułów gospodarstwa domowego i osobistych rzeczy spadkodawczyni.

Dowód: odpis spisu inwentarza.
     Tymczasem, co wnioskodawczyni wie z całą pewnością, pomimo faktu, że uczestnik przez całe życie mieszkał z matką (spadkodawczynią), większość rzeczy w mieszkaniu była własnością wyłącznie matki, w tym kolekcja cennych obrazów i znaczków pocztowych. Dodatkowo, spadkodawczyni, jako "Sybiraczka" pobierała wysoką emeryturę, ponad trzy tysiące złotych miesięcznie. Jako osoba gospodarna i oszczędna, nie zadłużona i o niewielkich potrzebach, z pewnością zgromadziła większe oszczędności, niż wskazane przez uczestnika przy spisie inwentarza.
Wobec powyższego, wniosek niniejszy należy uznać za uzasadniony.

Janina Kowalska

Załączniki:
1.     odpis wniosku;
2.     akt zgonu spadkodawcy;
3.     postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
4.     dowód uiszczenia opłaty sądowej;

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo spadkowe     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.