Testament z zapisem

TESTAMENT

(miasto)...................., dn. .................... r.

          Ja, niżej podpisana Janina Kowalska, urodzona w dniu 16 marca 1941r w Budziszynie, PESEL 11111111111, będąc w pełni sił umysłowych, oświadczam, że na wypadek mojej śmierci, ustanawiam spadkobiercą mojego całego majątku, w tym prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie, przy ulicy Zielonego Ogórka 12/3, mojego syna Antoniego Kowalskiego, urodzonego w Warszawie, w dniu 13 lutego 1965 roku.
          Jednocześnie oświadczam, że pragnę, przekazać mój egzemplarz Biblii - wydanie z 1856 roku, znajdujący się w moi mieszkaniu, w witrynie w dużym pokoju, mojej ukochanej przyjaciółce - sąsiadce, Barbarze Nowak, zamieszkałej w Warszawie, przy ulicy Zielonego Ogórka 12/4 i do tego przekazania zobowiązuję mojego syna.

Janina Kowalska

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo spadkowe     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.