Testament z podstawieniem

TESTAMENT

(miasto)...................., dn. .................... r.

          Ja, niżej podpisana Janina Kowalska, urodzona w dniu 01 stycznia 1941r. w Budziszynie, PESEL 11111111111, będąc w pełni sił umysłowych, oświadczam, że na wypadek mojej śmierci, ustanawiam spadkobiercą mojego całego majątku, w tym prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie, przy ulicy Zielonego Ogórka 12/3, mojego syna Antoniego Kowalskiego, urodzonego w Warszawie, w dniu 13 lutego 1965 roku.
          Jednocześnie oświadczam, że na wypadek gdyby mój syn, Antoni Kowalski z jakichkolwiek przyczyn nie mógł lub nie chciał dziedziczyć, moimi spadkobierczyniami ustanawiam jego córki - moje wnuczki: Agatę Kowalską, urodzoną w Warszawie w dniu 28 kwietnia 1984 roku i Annę Kowalską, urodzoną w dniu 16 maja 1986 r.

Janina Kowalska

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo spadkowe     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.