L4 po urlopie wychowawczym a zasiłek macierzyński

Bezpośrednio po zakończeniu urlopu wychowawczego, można przejść na L-4. L-4 z kodem B na druku płatne jest 100%. Kod B oznacza ciążę.


Sposób ustalania podstawy wymiaru świadczenia w razie choroby zależy od tego, czy po powrocie z urlopu wychowawczego pracownik otrzymał wynagrodzenie choćby za jeden dzień, czy też stał się niezdolny do pracy bezpośrednio po zakończeniu urlopu wychowawczego i w związku z tym nie przepracował ani jednego dnia, więc po zakończeniu urlopu wychowawczego nie otrzymał wynagrodzenia ani za jeden dzień.

a)   Jeżeli w miesiącu tym pracownik z powodu niezdolności do pracy nie przepracował ani jednego dnia, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się:
- wynagrodzenie określone w umowie o pracę, jeżeli pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, lub
- przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy, za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, jeśli pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zmienne.

b)   Jeżeli po powrocie z urlopu wychowawczego w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownica przepracowała przynajmniej jeden dzień, osiągając z tego tytułu wynagrodzenie, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się:
- wynagrodzenie określone w umowie o pracę, jeżeli pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, lub
- wynagrodzenie po uzupełnieniu do pełnego, tj. do takiej kwoty, którą pracownik otrzymałby, gdyby przepracował cały miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

W związku z powyższym urlop macierzyński przysługuje w normalnym wymiarze. Zgodnie, z art. 29 ust. 1 ustawy zasiłkowej, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko w okresie urlopu wychowawczego. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony w art. 180 Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, np. 20 tygodni na drugie dziecko. Jeżeli jednak pracownica urodzi dziecko w okresie urlopu wychowawczego, to okres, za który przysługuje zasiłek macierzyński jest krótszy o 2 tygodnie (art. 29 ust. 3 ustawy zasiłkowej).

Pamiętaj!
Pracownik po zakończeniu urlopu wychowawczego może bezpośrednio przejść na L-4. L-4 z kodem B na druku płatne jest 100%. Kod B oznacza ciążę.

Podstawa prawna:
ustawa zasiłkowa art. 29 ust. 1, ust. 3

Autor/źródło: Zespół Serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo pracy     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.