Pozew o obniżenie alimentów

(miasto)...................., dn. .................... r.

Sąd Rejonowy
dla Miasta ...................
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul....................
(miasto)....................

Powód:
Marek Nowak
ul....................
(miasto)....................

Pozwany:
Małoletni Dominik Nowak,
Reprezentowany przez matkę Agatę Kowalską
ul....................
(miasto)....................

w.p.s. 2 400 zł

Pozew o obniżenie alimentów

          Wnoszę o obniżenie alimentów, zasądzonych ode mnie na rzecz małoletniego pozwanego Dominika Nowaka wyrokiem Sądu Rejonowego w ............... z dnia 12 kwietnia 2007 r. , sygn. akt III R 1234/56 z kwoty 800 złotych do kwoty 600 złotych miesięcznie (o 200 zł).

Uzasadnienie

          Wyrokiem Sądu Rejonowego w ........... z dnia 12 kwietnia 2007 r. zasądzono od powoda na rzecz małoletniego pozwanego - syna pozwanego, alimenty w wysokości 800 złotych miesięcznie.

Dowód:
Wyrok Sądu Rejonowego w ............. z dnia 12 kwietnie 2007 r.

          W czasie wydawania powyższego wyroku, małoletni powód był w wieku przedszkolnym, konieczne więc było ponoszenie opłat za przedszkole. Dodatkowo, matka pozwanego pracowała jako kasjer sprzedawca, uzyskując niewielkie dochody.
          Obecnie, pozwany zaczął chodzić do szkoły publicznej, która jest bezpłatna, nie więc już konieczności ponoszenia opłaty za przedszkole, która wynosiła 550 złotych miesięcznie. Dodatkowo, matka pozwanego awansowała w pracy i aktualnie jest kierownikiem sklepu, a więc jej dochody znacząco wzrosły.
          Najistotniejszą jednak okolicznością jest fakt, że zmieniła się sytuacja powoda. Pozwany brał bowiem udział w wypadku komunikacyjnym, w wyniku którego doznał złamania miednicy. Spowodowało to nie tylko niemożność świadczenia pracy przez ostatnie cztery miesiące, ale również spowodowało konieczność ponoszenia bardzo wysokich kosztów na leczenie i rehabilitację. Są to koszty absolutnie niezbędne do ponoszenia, aby móc powrócić do zdrowia i ponownie zacząć pracować.

Dowód:
1.      zeznania powoda,
2.      dokumentacja lekarska.

          Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, wskazać należy, że sytuacja materialna powoda zmieniła się od czasu zasądzenia ostatnich alimentów, dlatego żądanie pozwu jest uzasadnione.

Marek Nowak

Załączniki:
- odpis pozwu i załączników;
- dowody wymienione w pozwie;

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo rodzinne     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.