Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

(miasto)...................., dn. .................... r.

Sąd Rejonowy
dla Miasta ...................................
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul............................................
(miasto)...............................

Wnioskodawca:
Marek Nowak
ul......................................
(miasto).........................

Uczestnik postępowania:
Małoletnia Agata Nowak
ul......................................
(miasto).........................

Wniosek o uregulowanie kontaktów

          Imieniem własnym, wnoszę o:
          Uregulowanie kontaktów wnioskodawcy z małoletnią uczestniczką postępowania Agatą Nowak ur. w dniu 12 lutego 2009 r. w Warszawie, córką wnioskodawcy, w ten sposób, że wnioskodawca będzie miał prawo do kontaktowania się z córką w każdy wtorek oraz czwartek w godzinach od 15.00 do 18.00 oraz w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca oraz w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00.

Uzasadnienie

          Małoletnia uczestniczka postępowania Agata Nowak ur. w dniu 12 lutego 2009 r. w Warszawie jest córką wnioskodawcy i Anny Kaczor.

Dowód:

1.      Odpis skrócony aktu urodzenia uczestniczki.

          Rodzice dziecka pozostawali w związku małżeńskim, który został rozwiązany prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2011 r. sygn. akt.......... XII RC 1234/56. Na mocy orzeczenia zawartego w wyroku rozwodowym wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią powierzono matce.
          Po rozwiązaniu małżeństwa stron, matka córki uniemożliwia mi spotykanie się. Nie odbiera telefonów, nie chce ze mną rozmawiać, a ilekroć udam się w ich miejsce zamieszkania, informuje mnie, że córka jest właśnie pod opieką dziadków poza domem.
          Kilka razy udało mi się spotkać z córką, w obecności matki, kiedy czekałem u nich pod domem na ich powrót. Spotkania te były jednak szybko kończone przez matkę córki. Kocham moje dziecko i wiem, że ona też mnie kocha. Byliśmy i jesteśmy nadal bardzo związani emocjonalnie, widzę wielką radość dziecka kiedy mnie widzi.
          Dlatego zależy mi na częstych z nią kontaktach, nie chcę, alby konflikt pomiędzy mną, a matką córki miał jakikolwiek niekorzystny wpływ na jej wychowanie i rozwój.
          Proponowane uregulowanie kontaktów uczestnika z córką w pełni uwzględnia rozwój emocjonalny dziecka, a także moje możliwości ojca, i nie wpłynie niekorzystnie na sytuację uczestniczki.

Marek Nowak

Załączniki:
- odpis skrócony aktu urodzenia;
- odpis wniosku;

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo rodzinne     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.