Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

(miasto)...................., dn. .................... r.

Sąd Rejonowy
dla Miasta ..............................
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul.......................................
(miasto)..........................

Powód:
Marek Nowak
ul....................
(miasto)....................

Pozwani:
Małoletni Dominik Nowak,
ul....................
(miasto)....................

Agata Kowalska,
ul....................
(miasto)....................

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

W imieniu własnym wnoszę o:

1.      ustalenie, że pozwana, małoletnia Dominika Nowak, ur. 30 lipca 2011 r. w Warszawie, nie jest córką powoda, Marka Nowaka;
2. obciążenie pozwanych kosztami postępowania.

Uzasadnienie

     W dniu 10 sierpnia 2011 r., z rozmowy telefonicznej z pozwaną Agatą Kowalską, dowiedziałem się, że 30 lipca 2011 r. urodziła ona córkę (pozwaną Dominikę Nowak) i że zgłosiła fakt urodzenia dziecka w USC w Warszawie, podając moje dane jako dane ojca dziecka.

Dowód:

1.      Akt urodzenia Dominiki Kowalskiej.
Skoro dziecko urodziło się, według oświadczenia powódki, z donoszonej ciąży i w terminie, to znaczy, że poczęte musiało być w okresie: koniec października - początek listopada 2010 r.
Przyznaję, że w roku 2010 spotykałem się z pozwaną Agata Kowalską przez kilka miesięcy, jednakże nasze wspólne kontakty skończyły się w sierpniu 2010 r., bowiem dowiedziałem się, że pozwana Agata Kowalska utrzymywała kontakty intymne z innymi mężczyznami, w tym samym czasie, kiedy spotykała się ze mną.

Dowód:

2.      zeznania świadka Anny Nowak, zam. ..........................
3.      zeznania świadka Jerzego Kutrzeby, zam...........................

          Dodatkowo, na potwierdzenie moich twierdzeń nadmieniam, że w dniu 27 października 2010 r. wyjechałem do rodziny do Irlandii i przebywałem tam prawie miesiąc. Na potwierdzenie pobytu za granicą przedstawiam w załączeniu paragony z zakupów w Dublinie i zdjęcia wykonane w tym czasie w Irlandii. Nie dysponuję potwierdzeniem przekroczenia granicy w paszporcie, bowiem Irlandia znajduje się w strefie Szengen i przekraczanie jej granicy nie wymaga nawet posiadania paszportu. Nie posiadam również dowodów zapłaty za nocleg, bowiem jak wspomniałem, przebywałem i spałem u rodziny.

Dowód:

4.      paragony ze sklepów i koncertów z Irlandii, z okresu od 28 października 2010 r. do 15 listopada 2011 r.

Skoro zatem nie spotykałem się z pozwaną Agatą Kowalską w czasie kiedy poczęte zostało jej dziecko, nie mogę być jego ojcem.

Dlatego wnoszę jak na wstępie.

Marek Nowak

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo rodzinne     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.