Pozew o podwyższenie alimentów

(miasto)...................., dn. .................... r.

Sąd Rejonowy
dla Miasta ...................
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul....................
(miasto)....................

Powód:
Małoletni Dominik Nowak,
Reprezentowany przez matkę Agatę Kowalską
ul....................
(miasto)....................

Pozwany:
Marek Nowak
ul....................
(miasto)....................

w.p.s. 1 800 zł

Pozew o podwyższenie alimentów

        Imieniem małoletniego powoda, jako przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda, wnoszę o:
podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego Marka Nowaka wyrokiem Sądu Rejonowego w ......... z dnia 12 kwietnia 2007 r., sygn. akt III R 1234/56 na rzecz małoletniego Dominika Nowaka z kwoty 500 złotych do kwoty 650 złotych miesięcznie (o 150 zł) płatnych do rąk jego matki Agaty Kowalskiej, jako ustawowej przedstawicielki do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia płatności.

Uzasadnienie

          Wyrokiem Sądu Rejonowego w ............. z dnia 12 kwietnia 2007 r. zasądzono od pozwanego na rzecz małoletniego powoda - syna pozwanego, alimenty w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Dowód:
Wyrok Sądu Rejonowego w .............. z dnia 12 kwietnie 2007 r.

          W czasie wydawania powyższego wyroku, małoletni powód był w wieku niemowlęcym i pozostawał bądź pod opieką matki, bądź babci. Obecnie powód uczęszcza do przedszkola, za które matka powoda ponosi miesięczną opłatę w wysokości około 550 złotych. Opłata ta nie pozostaje bez wpływu na skromny budżet domowy matki powoda. Dodatkowo, od czasu rozpoczęcia uczęszczania do przedszkola małoletni często choruje, co powoduje konieczność ponoszenia kosztów leczenia.
          Matka powoda mieszka wraz z powodem w wynajmowanym mieszkaniu, za który płaci miesięczny czynsz najmu w wysokości 800 zł plus opłaty. Pracuje w sklepie, jako kasjer - sprzedawca i uzyskuje z tego tytułu dochody w wysokości 2000 zł miesięcznie.
Pozwany pracuje jako kierowca i zarabia około 3 500 złotych miesięcznie.

Dowód:
1.      zeznania matki powoda,
2.      zaświadczenie o zarobkach,
3.      dowód uiszczania opłaty za przedszkole za ostatnie dwa miesiące.

          Koszty utrzymania dziecka wynoszą w stosunku miesięcznym ok. 1 500 zł, a składają się na nie: opłata za przedszkole 550 zł, wydatki na żywność 400 zł, na środki higieny i lekarstwa 500 zł, odzież 80 zł i inne związane z lekarstwami oraz innymi nie stałymi potrzebami dziecka.
Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, wskazać należy, że sytuacja materialna powoda zmieniła się od czasu zasądzenia ostatnich alimentów, dlatego żądanie pozwu jest uzasadnione.

Agata Kowalska

Załączniki:
- odpis pozwu i załączników;
- dowody wymienione w pozwie;

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo rodzinne     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.