Odpowiedź na pozew o rozwód

(Miasto)...................., dn.................... r.

Sąd Okręgowy w ....................
Wydział ....................
ul. ....................
(Miasto)....................

Powódka:
Agata Nowak
ul. ....................
(Miasto)....................

Pozwany:
Marek Nowak
ul. ....................
(Miasto)....................

Sygn. akt (nr sygnatury)..................

Odpowiedź na pozew o rozwód

Działając w imieniu własnym, wnoszę o uwzględnienie powództwa mojej żony i rozwiązanie małżeństwa stron, jednakże z orzeczeniem o winie powódki.

Uzasadnienie

          Pozwany przyznaje, że w chwili obecnej nastąpił już pomiędzy stronami zupełny rozkład pożycia małżeńskiego o charakterze trwałym, uzasadniający orzeczenie rozwodu, jednakże pozwany pragnie podkreślić, że sytuacja taka zaistniała wyłącznie z winy powódki. Pozwany przyznaje, że do czasu kiedy strony mieszkały razem i spędzały wspólnie dużo czasu, a więc przed datą podjęcia przez pozwanego pracy za granicą, małżeństwo stron układało się bardzo dobrze.

          Pozwany wyjechał do pracy do Niemiec w 2001 r. W związku z odległością od domu, przyjeżdżał do Polski nie częściej niż raz, czasami dwa razy w miesiącu. Pozwany mieszkał w Berlinie, na kwaterze zapewnionej przez pracodawcę, wszystkie zarobione pieniądze skrupulatnie przekazywał żonie. Strony początkowo utrzymywały bardzo częsty kontakt telefoniczny, mailowy, jednak od 2004 r. stawał się on coraz bardziej sporadyczny. Powódka wyjaśniała, że nie ma czasu, że uczęszcza na dodatkowe zajęcia, podjęła naukę wieczorową i nie może już tak często dzwonić. Pozwany akceptował to, a nawet cieszył się, że powódka ma zajęcie. W grudniu 2004 r. przyjaciel pozwanego, Norbert Kowalski, mieszkający niedaleko powódki, poinformował pozwanego, że powódka spotyka się regularnie z jakimś mężczyzną i że on u niej nocuje. Powódka początkowo zaprzeczała tym informacjom, jednak w czasie Świąt Bożego Narodzenia pozwany przekonał się, że kłamała. Pozwany miał nie otrzymać urlopu na Święta i zostać w Niemczech, a powódka, z uwagi na planowaną wizytę swoich rodziców nie mogła do niego przyjechać. W ostatniej chwili okazało się, że pozwany urlop uzyskał i przyjechał do domu. W mieszkaniu zastał powódkę z mężczyzną. Powódka przyznała, że jest w związku z tym mężczyzną, a pozwany w pierwszy dzień Świąt wrócił do Berlina. Aż do dnia wniesienia pozwu, pozwany praktycznie nie utrzymywał kontaktu z powódką.


Dowód: Przesłuchanie stron

Zeznania świadka Norberta Kowalskiego

          Pozwany nie wie, jak się nazywa obecny konkubent powódki, jednak wnosi o zobowiązanie powódki do przedstawienia Sądowi jego imienia, nazwiska i adresu i przeprowadzenie dowodu z jego zeznań.

          Z informacji jakie pozwany posiada od przyjaciół wynika, że powódka nadal pozostaje w stałym związku z opisanym powyżej mężczyzną. W ocenie pozwanego jest to podstawą do rozwiązania małżeństwa stron z wyłącznej winy powódki.

Z tych też względów wnoszę jak na wstępie.

Marek Nowak

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo rodzinne     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.