Pozew o ustalenie ojcostwa

(miasto)...................., dn. .................... r.

Sąd Rejonowy
dla Miasta ..............................
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul.......................................
(miasto)..........................

Powódka:
Agata Kowalska
ul.................................
(miasto)....................

Pozwany:
Marek Nowak,
ul.................................
(miasto)....................

Pozew o ustalenie ojcostwa

          Wnoszę o ustalenie ojcostwa Marka Nowaka w stosunku do małoletniego Dominika Kowalskiego, syna stron.

Uzasadnienie

          Od roku 2008 pozostawałam w konkubinacie z pozwanym Markiem Nowakiem. Mieszkaliśmy razem, planowaliśmy zawarcie związku małżeńskiego i wspólną przyszłość. W tym okresie nie spotykałam się i nie współżyłam z nikim innym. Układało nam się dobrze. Wszystko jednak zmieniło się gdy zaszłam w ciążę. Pozwany zaczął urządzać domowe awantury i oskarżać mnie o zdradę. Ostatecznie, gdy byłam w trzecim miesiącu ciąży, wyprowadził się z wynajmowanego wspólnie mieszkania i zerwał ze mną wszystkie kontakty. Po urodzeniu się naszego syna, odmówił jego uznania.
Z uwagi na powyższe wnoszę jak w petitum.

Dowód:

1.      Zeznania powódki.
2.      Zeznania pozwanego.
3.      Zeznania świadka: Anny Kowalskiej na adres: ..................
4.      Zeznania świadka Krzysztofa Wróbla na adres:..................
5.      Zeznania świadka Mirosławy Kowalczyk na adres:..................
6.      Dowód badania krwi małoletniego powoda i pozwanego.
7.      Akt urodzenia Dominika Kowalskiego.

Agata Kowalska

Autor/źródło: Zespół serwisu MultiPrawo.pl    Kategoria: Prawo rodzinne     Data: 2011-10-24     Wersja do druku     

PRZECZYTAJ TAKŻE


  • Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 18.00 Infolinia: 602-858-355.